Triển vọng giá vàng: Vàng giữ dưới ngưỡng kháng cự chính, phạm vi còn lại

Một cách tốt để xem thị trường tăng giá đang hoạt động như thế nào và liệu nó sẽ giảm hay tăng là xem xét Giá vàng. Nó đưa ra một cái nhìn về hành động giá tương lai của vàng từ lịch sử và xu hướng trong quá khứ.

Ví dụ, nếu một mức kháng cự giá nằm trong khoảng 60 đô la và dường như nó bị phá vỡ, có nhiều khả năng vàng sẽ giảm một đô la và sau đó phá vỡ cao hơn. Mặt khác, nếu một mức kháng cự giá nằm ở mức thấp và nó đang giữ, thì ít có khả năng nó sẽ bị phá vỡ và giá sẽ giảm hai đô la. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu các xu hướng chính của biến động giá và xác định sức mạnh của biến động giá.

Triển vọng giá vàng cũng được sử dụng để dự đoán các động thái trong tương lai của vàng. Để có thể dự đoán những chuyển động này, bạn cần phải ghi nhớ mức kháng cự và hỗ trợ là gì.

Thông tin này sẽ cho phép bạn biết khu vực nào cần tập trung để phát hiện vàng. Để có được kiến ​​thức về mức kháng cự và mức hỗ trợ, bạn có thể sử dụng chương trình biểu đồ như MetaGold hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối nghịch (IRSI).

Ngoài ra, các biểu đồ mà bạn sử dụng sẽ có thể cho bạn thấy mô hình và xu hướng phát triển trong giai đoạn khi bạn phát hiện ra vàng và những gì tương lai có thể nắm giữ. Các thông tin sau về loại thông tin này sẽ giúp bạn phát triển Triển vọng giá vàng của riêng bạn.

Tính năng quan trọng nhất mà bạn cần lưu ý là Outlook Giá vàng chỉ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tương lai. Nó không chứa bất kỳ thông tin nào liên quan đến tình trạng hiện tại của nền kinh tế hoặc phân tích kỹ thuật khác. Điều quan trọng cần biết là hầu hết thời gian không phải là giá chính thức quyết định giá mà là sức mạnh của xu hướng tồn tại.

Điểm có thể dự báo biến động giá là xây dựng chiến lược đưa ra quyết định dựa trên các mục tiêu ngắn hạn và xu hướng dài hạn. Nếu bạn phát triển hệ thống giao dịch Forex của riêng mình dựa trên Outlook Giá vàng, bạn có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất dựa trên sức mạnh của xu hướng.

Một đặc điểm khác mà bạn cần xem xét là giá vàng và giá của các mặt hàng khác không được xác định bởi sức mạnh của các mức hỗ trợ mà bởi sức mạnh của xu hướng. Vì hầu hết thời gian, các mức hỗ trợ không mạnh, giá vàng đôi khi được dự đoán sẽ tăng thêm một đô la.

Điều này ngụ ý rằng nếu mức hỗ trợ tiếp tục giữ, giá vàng sẽ tăng và nếu vượt qua mức này, giá vàng sẽ giảm. Điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ thị trường tăng trưởng nào tồn tại hơn một năm đều được coi là có xu hướng dài hạn.

Trên thực tế, hầu hết thời gian không phải là giá hàng ngày tạo nên xu hướng, mà đó là sức mạnh của xu hướng mới là vấn đề. Điều quan trọng là phải biết rằng sức mạnh của xu hướng có thể được xác định bằng cách kiểm tra biểu đồ của xu hướng.

Biểu đồ của xu hướng cho thấy hướng chính của xu hướng. Ví dụ, nếu giá vàng hiện tại đã đạt mức cao, có khả năng mạnh mẽ là nó sẽ tiếp tục tăng và sau đó vượt qua mức này và sức mạnh của nó sẽ xác nhận rằng đó là một xu hướng dài hạn.

Sức mạnh của các mức hỗ trợ cũng được phản ánh trong sức mạnh của giá cả. Ví dụ: nếu mức hỗ trợ được kiểm tra và mức này bị phá vỡ, giá sẽ tiếp tục tăng.

BACK TO TOP