Dữ liệu hoạt động của dịch vụ ISM tháng 8 Nhịp đập Dự báo về khả năng phục hồi kinh tế

Cuộc khảo sát khu vực dịch vụ ISM tháng 8 đã đánh bại kỳ vọng với một biên độ lớn, đây là một tin đáng mừng cho nền kinh tế. Báo cáo này theo sau báo cáo PMI sản xuất vào tuần trước, cho thấy sự mở rộng tài chính linh hoạt và tiết chế đáng kể chi phí phải trả. Dữ liệu cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh, nhưng cần phải cải thiện thêm để tránh một cuộc suy thoái khác.

Khu vực dịch vụ là ngành đóng góp lớn nhất vào GDP của quốc gia và sử dụng phần lớn dân số. Khu vực dịch vụ mạnh hơn một chút được hỗ trợ bởi sự gia tăng việc làm và các đơn đặt hàng mới, và cho thấy rằng nền kinh tế vẫn đang trải qua một môi trường nhu cầu được cải thiện. Đây là một tin tốt cho nền kinh tế và sẽ được các nhà đầu tư đón nhận.

Dữ liệu hoạt động dịch vụ ISM tháng 8 đánh bại dự báo trong tháng thứ hai liên tiếp. Tăng trưởng đơn đặt hàng mạnh hơn đã hỗ trợ việc làm, và việc nới lỏng tắc nghẽn nguồn cung đã giúp giảm áp lực giá cả. Điều này đã thúc đẩy khu vực phi sản xuất, vốn chiếm hơn 2/3 GDP của cả nước.

Mặc dù các số liệu kinh tế gần đây khá vững chắc, nhưng một số chỉ số kinh tế hàng đầu đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái. Đường cong lợi suất kho bạc bị đảo ngược, về mặt lịch sử là một dấu hiệu của suy thoái. Ở các nước khác, tình hình cũng tương tự. Trong khi các nền kinh tế lớn ở nước ngoài đã tăng trưởng tốt hơn dự kiến, nền kinh tế châu Âu vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong những quý tới.

BACK TO TOP