Giao dịch Đô la Canada: Giai đoạn Trung tâm Tăng trưởng Kinh tế Hoa Kỳ

Nhiều nhà giao dịch đã tự hỏi tại sao Đô la Canada đã giữ ổn định ở một xu Mỹ và có hai lý do có thể. Tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ đi đầu trong cuộc tranh luận này khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang tổ chức cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang chính thức và đây là cuộc họp quan trọng khi một số quyết định được đưa ra liên quan đến tương lai của nền kinh tế Mỹ.

Rất có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ quyết định tăng lãi suất để giữ cho tăng trưởng kinh tế của Mỹ đứng đầu danh sách và ngăn thị trường nhà đất giảm xuống khi nền kinh tế Mỹ trở nên trì trệ. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến giao dịch Đô la Canada theo hai cách chính.

Quyết định đầu tiên là quyết định tăng lãi suất và điều này sẽ ảnh hưởng đến giao dịch Đô la Canada. Khi lãi suất tăng, đồng đô la Canada sẽ trở nên yếu hơn và sẽ dễ bị tổn thương hơn đối với nền kinh tế mạnh của Mỹ.

Rất có khả năng đây có thể là lý do chính khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục giữ ổn định và tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể tiếp tục đi vào giai đoạn trung tâm. Nhưng có một lý do thứ hai cho lý do tại sao Đô la Canada đã giữ ổn định ở Mỹ và đây là thực tế rằng Đô la Canada là một trường hợp giỏ.

Đồng đô la Mỹ là một trường hợp giỏ vì một số yếu tố không phải là lợi ích tốt nhất của nền kinh tế Mỹ. Một trong những lý do chính khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục giữ ổn định ở Mỹ là thực tế là nhiều nền kinh tế lớn đã phải vật lộn để duy trì giá trị tiền tệ của họ. Đồng đô la Mỹ đã trở nên yếu hơn vì các nền kinh tế châu Âu và châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng.

Một yếu tố khác đã khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục yếu hơn ở Mỹ là thực tế là có một sự không chắc chắn đáng kể trong tương lai của nền kinh tế Mỹ và điều đó đang góp phần giúp Đô la Mỹ ổn định. Có rất nhiều điều không chắc chắn về nền kinh tế Mỹ và đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến Đô la Mỹ.

Đây là một vấn đề có thể là lý do chính khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục ổn định khi tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế Mỹ đang trong quá trình phục hồi và điều này có nghĩa là sẽ có một lượng không chắc chắn đáng kể về nền kinh tế Mỹ sẽ như thế nào trong tương lai. Điều này có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ.

Vì vậy, có một số yếu tố đã đóng góp cho Đô la Mỹ ổn định và tất cả sẽ dựa trên nền kinh tế Mỹ trong hai năm tới và tác động của Đô la Mỹ đối với nền kinh tế trong tương lai. Rất có khả năng chúng ta có thể thấy sự đảo ngược của tình huống này và đây là một điều tốt cho Đô la Canada vì Đô la Canada sẽ đánh đổi theo một cách chính yếu.

Nếu Đô la Mỹ tiếp tục giữ ổn định, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ duy trì ổn định và điều đó sẽ không nằm trong lợi ích của Đô la Canada. Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng đối với các nhà giao dịch Đô la Canada vẫn đứng đầu trong những gì đang xảy ra trong nền kinh tế Hoa Kỳ và những tác động của nó đối với Đô la Mỹ.

Có một số lý do chính đáng để đồng đô la Canada tiếp tục duy trì mạnh mẽ và điều này là do có khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi sau cuộc suy thoái rằng nó đang ở giữa và có khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục che lại nhanh lên. điều này có nghĩa là đây là thời điểm tốt để Đô la Canada giao dịch và đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để các nhà giao dịch Đô la Canada mua Đô la Canada khi nền kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu phát triển. theo hướng rất tốt.

Rất có thể nền kinh tế Mỹ sẽ không phục hồi sau suy thoái theo hướng rất tốt và đó là lý do tại sao đây sẽ là thời điểm rất tốt để Đô la Canada đánh đổi. Đồng đô la Canada có thể là một loại tiền tệ để trao đổi và điều này sẽ giúp các thương nhân đô la Canada và nó cũng sẽ giúp các thương nhân đô la Mỹ.

Nền kinh tế Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục phục hồi sau suy thoái kinh tế nhưng sự phục hồi có thể không nhanh như nhiều chuyên gia mong đợi. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với Đô la Canada là ổn định và đây là lý do tại sao Điều rất quan trọng đối với Đô la Canada để duy trì ổn định ở Hoa Kỳ.

BACK TO TOP